Το Medallion στα ΤΕΙ Αθήνας

Οι απόφοιτοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας γνωρίζουν πλέον καλά το Medallion PMS. H δημοφιλής ξενοδοχειακή εφαρμογή εγκαταστάθηκε στα εργαστήρια του τμήματος και πλέον σε αυτά εκπαιδεύονται οι φοιτητές, με σκοπό ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να γνωρίζουν ένα πρόγραμμα με πολλές ήδη εγκαταστάσεις στο ενεργητικό του και ακόμα περισσότερες που έρχονται.