“Το MEWS PMS είναι ένα ελκυστικό πακέτο για τους ξενοδόχους”

Συνέντευξη που παραχωρήσαμε στην Travel Daily News σχετικά με το Mews PMS και την λειτουργικότητα του για τα ξενοδοχεία.