09/2019 Τα νέα patces των Galaxy Commercial, Enterprise Suite, Crm, Hotel & Payroll είναι τώρα διαθέσιμα στο partville!

Τα νέα patces των Galaxy Commercial, Enterprise Suite, Crm, Hotel & Payroll είναι τώρα διαθέσιμα στο partville.
Μετά από τις απαραίτητες βελτιώσεις διορθώθηκαν δυσλειτουργίες και απλοποιούνται λειτουργίες που αφορούν σε :

Φίλτρο χρήστη στη λίστα Πρόταση παρτίδων
Μετασχηματισμό – ανεκτέλεστη ποσότητα
Αίτημα Συλλογής σε ήδη μερικώς μετασχηματισμένο Παραστατικό Αποθήκης
Loyalty Ryles Grid & Item Descriptions
Είδη επαφής από ολοκλήρωση δραστηριότητας
Εμφάνιση Υπενθυμιστή
Ενημέρωση κατηγοριών επαφής κατά την διαγραφή της από τον πελάτη ή την επαφή
Δημιουργία αρχείου Intrastat
Import από Excel σε δυναμικές οντότητες
Μygalaxy view δεν εμφανίζονται οι χάρτες και τα διαγράμματα υστέρα από το import
Κανόνες – αρχικές τιμές σε οντότητα
Arrivals list report – Reservations status default filters
Arrival browser – Guest grid focused row
Proforma Invoice – Βελτιώσεις
Proforma Invoice – Βελτιώσεις
Negative Room Revenues transactions – Old pricelists
Linen change per linen type
Cleaning and Linen Change
Meal plans & FB Services Order No column
POS Items & Cancelled transactions
Profile Quick Hotel Selection
Arrivals & Departures Browsers, Notes & Word Wrap
Σφάλμα κατά την επιλογή φυσικής καταμέτρησης/ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
Αντιγραφή μισθοδοτικού γεγονότος
Υποβολή Ε6-Καταγγελία σύμβασης – Προσθήκη νέων πεδίων
Ε5-Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης
Ενημέρωση τιμής ΤΣΕΑΠΓΣΟ
Κανόνας τελικής επεξεργασίας αποδοχών ΣΣΕ (Plmethod 40)

To patch είναι διαθέσιμο στο partville :partville.singularlogic.eumyGalaxy