Επικοινωνήστε μαζί μας: (+30) 210 9319 551 - Mail: info@sysco.gr

Υπηρεσίες Sysco.

Αξιολόγηση Λύσης &
Σχεδιασμός Έργου

Προετοιμασία Έργου

Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστήματος

Προετοιμασία Εγκατάστασης

Μεταφορά Διοικητικών Αποφάσεων

Πλάνα εργασίας & Χρονοδιαγράμματα

Υπηρεσίες Συνεργασίας vendor

Εφαρμογή & Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Μετατροπές

Γέφυρες (Interfaces)

Συμβουλευτική

Ανάλυση & Προτάσεις

Εκτέλεση

Τεχνικές Υπηρεσίες

Yποστήριξη

24x7x365 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

Συνεχή προγράμματα Εκπαίδευσης

Υποστήριξη Συστήματος

Ανασκόπηση δραστηριοτήτων και προτάσεις

Υποστήριξη αναβάθμισης

Back to Top